Sociálne poradenstvo

Novinky
Ďakujeme za Vašu podporu a priazeň :)

Poukážte Vaše 2% pre naše občianske združenie Klub cystickej fibrózy.

Vaše 2%  pre
- cystickú fibrózu (CF)                       
- každý 25-ty človek nosič génu CF
- každé 600-té manželstvo potenciálne na stretnutie 2 nosičov
- každé dieťa screeningovo vyšetrené na CF

VAŠE 2% PRE NÁS

Klub cystickej fibrózy
občianske združenie
Löfflerova 2
Košice 040 01
IČO 31914934
č.účtu
IBAN SK47 0200 0000 0000 3413 8542


tlačivá na poukázanie Vašich 2% z daní z príjmu

vyhlásenie na poukázanie Vašich 2%

potvrdenie o zaplatení dane


ĎAKUJEMEDeň riedkavých chorôb 2014
28.02.2014


CF TÝŽDEŇ  18. - 24. 11. 2013

Tento rok CF EUROPE organizuje spoločne 
s národnými asociáciami CF veľkú európsku kampaň 
 s cieľom zvýšiť povedomie o cystickej fibróze.
 
 
Nájdete nás FB!

 Výročné správy

***SÚŤAŽ ***

Máte doma mladé talenty? 

***CLICK HERE***
INFO CF 25 (08.10.2013)

Prešiel rok a prišiel čas na ďalšie pekné čítanie

nášho časopisu INFO CF, v ktorom nájdete 

zaujímavé a aj aktuálne nielen témy ale i rôzne

názory CF-károv :)

 
INFO CF 23 (08.10.2012)

Prešiel rok a prišiel čas na ďalšie pekné čítanie
nášho časopisu INFO CF, v ktorom nájdete
zaujímavé a aj aktuálne nielen témy ale i rôzne
názory CF-károv :).

Časopis je dostupný v našich CF centrách.
Prajeme príjemné čítanie :-)).

Vaše námety do ďalšieho čísla posielajte na adresu 
kancelaria@klubcf.sk.
Vopred ďakujeme :-))

 
INFO CF 22 (20.12.2011)

Po krátkom čase sme opäť vydali ďalšie číslo
nášho časopisu INFO CF, v ktorom nájdete
zaujímavé a aj aktuálne témy.

Prajeme príjemné čítanie :-)).

Časopis je dostupný v našich CF centrách.

Vaše námety do ďalšieho čísla posielajte
na adresu 
kancelaria@klubcf.sk

Vopred ďakujeme :-))


 
Reklamní a mediálny partneri
    


Banner

Žiadosť a dotazník o poskytnutie finančnej pomoci pacientom s cystickou fibrózou nájdete TU.

Výmena preukazov Preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu („ŤZP/S“) vydané podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 platia len do 31. decembra 2013 aj v prípade, že je na preukaze uvedená doba platnosti: ...

Zľavnené a bezplatné cestovanie v rámci IDS BK   Dopravný podnik Bratislava si dovoľuje informovať cestujúcu verejnosť o zmenách v cestovaní v súvislosti so spustením I. etapy integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Od spustenia IDS BK (1.6.2013) sa menia aj podmienky ...

Výška peňažných príspevkov sa od 1.7.2013 zvýšila v súvislosti so zvýšením sumy životného minima   Životné minimum sa od 1.júla 2013 zvýšilo na 198,09 eur.   Prehľad jednotlivých peňažných príspevkov na kompenzáciu:   PP na ...

Výhody a zľavy pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím ˘ spracované sociálnymi poradkyňami Klubu cystickej fibrózy ˘ máj 2012 POPLATKY Od poplatku je za predĺženie platnosti preukazu osobitného označenia vozidla pre ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú fyzickú osobu odkázanú ...

Odvody z dohôd pre mamičky s malými deťmi, opatrovateľov a osobných asistentov Podľa zákona o sociálnom poistení štát platí poistné na dôchodkové poistenie za osoby: - starajúce sa o dieťa vo veku do 6 rokov, - starajúce sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vo ...

Sociálna poisťovňa radí: zmeny podľa životných situácií   Zmeny v sociálnom poistení od 1. januára 2013: Sociálna poisťovňa prináša pre občanov praktickú pomôcku. Zameriava sa na termíny a povinnosti jednotlivcov, podľa ich aktuálnej životnej situácie, ...

Suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu a jej násobky platné od 1. júla 2012 do 30. júna 2013    Suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu mesačne v €     1,3 násobok SŽM     1,4 násobok SŽM     2 ...

Peňažné príspevky na kompenzáciu Peňažné príspevky na kompenzáciu sú určené na zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia, čiže určitého znevýhodnenia, ktoré má fyzická osoba z dôvodu jej ťažkého zdravotného postihnutia ...

< 1 >