Kontakty

Banner
Kontakty
Kde nás nájdete?

Tel./fax:
Mobil:
E-mail:
Klub cystickej fibrózy
Löfflerova 2
040 01 Košice

+421 55/ 633 8031
+421 902 958 902
klubcf@klubcf.sk

IČO: 319 14 934
DIČ: 202 1088 916

č.ú.: 341 38 542 / 0200 VÚB
IBAN: SK47 0200 0000 0000 3413 8542
SWIFT: SUBASKBX


Telefonické a email kontakty na členov správnej rady, kontrolnej komisie a koordinátorov programov
(18.4.2012)


Aktualizované podľa uznesenia z členskej schôdze konanej dňa 14. apríla 2012 v Bratislave.
Viac informácii...

Sociálne poradenstvo          
Mgr. Čerňanská Alexandra     +421 902 958 905
Mgr. Ondrisková Adela             +421 902 958 908
socialne@klubcf.sk
 

Kontakt na 24 hodinovú lekársku službu v CF Centre BA (19.4.2008)

V prípade náhleho zhoršenia zdravotného stavu a potreby konzultácie s lekárom môžete zavolať na kontaktné čísla.
Viac informácii...

Centrá CF (3.1.2008)

Centrum CF je špecializované zdravotnícke pracovisko pre starostlivosť o pacientov s CF.
Viac informácii...

Zoznam fyzioterapeutov podľa regiónov

ZOZNAM A KONTAKTY NA ÚČASTNÍKOV KURZOV CF FYZIOTERAPIE UVEREJŇUJEME, ABY STE MALI PREHĽAD A MOŽNOSŤ OSLOVIŤ ICH V REGIÓNE, V KTOROM PÔSOBIA.
Viac informácii...