O nás

Novinky
Ďakujeme za Vašu podporu a priazeň :)

Poukážte Vaše 2% pre naše občianske združenie Klub cystickej fibrózy.

Vaše 2%  pre
- cystickú fibrózu (CF)                       
- každý 25-ty človek nosič génu CF
- každé 600-té manželstvo potenciálne na stretnutie 2 nosičov
- každé dieťa screeningovo vyšetrené na CF

VAŠE 2% PRE NÁS

Klub cystickej fibrózy
občianske združenie
Löfflerova 2
Košice 040 01
IČO 31914934
č.účtu
IBAN SK47 0200 0000 0000 3413 8542


tlačivá na poukázanie Vašich 2% z daní z príjmu

vyhlásenie na poukázanie Vašich 2%

potvrdenie o zaplatení dane


ĎAKUJEMEDeň riedkavých chorôb 2014
28.02.2014


CF TÝŽDEŇ  18. - 24. 11. 2013

Tento rok CF EUROPE organizuje spoločne 
s národnými asociáciami CF veľkú európsku kampaň 
 s cieľom zvýšiť povedomie o cystickej fibróze.
 
 
Nájdete nás FB!

 Výročné správy

***SÚŤAŽ ***

Máte doma mladé talenty? 

***CLICK HERE***
INFO CF 25 (08.10.2013)

Prešiel rok a prišiel čas na ďalšie pekné čítanie

nášho časopisu INFO CF, v ktorom nájdete 

zaujímavé a aj aktuálne nielen témy ale i rôzne

názory CF-károv :)

 
INFO CF 23 (08.10.2012)

Prešiel rok a prišiel čas na ďalšie pekné čítanie
nášho časopisu INFO CF, v ktorom nájdete
zaujímavé a aj aktuálne nielen témy ale i rôzne
názory CF-károv :).

Časopis je dostupný v našich CF centrách.
Prajeme príjemné čítanie :-)).

Vaše námety do ďalšieho čísla posielajte na adresu 
kancelaria@klubcf.sk.
Vopred ďakujeme :-))

 
INFO CF 22 (20.12.2011)

Po krátkom čase sme opäť vydali ďalšie číslo
nášho časopisu INFO CF, v ktorom nájdete
zaujímavé a aj aktuálne témy.

Prajeme príjemné čítanie :-)).

Časopis je dostupný v našich CF centrách.

Vaše námety do ďalšieho čísla posielajte
na adresu 
kancelaria@klubcf.sk

Vopred ďakujeme :-))


 
Reklamní a mediálny partneri
    


Banner
O nás

Klub cystickej fibrózy


Klub cystickej fibrózy je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1995 z potreby rodičov stretávať sa, vzájomne si pomáhať a vymieňať skúsenosti o liečbe a starostlivosti o svoje ťažko choré deti. Ich snahou bolo tiež dosiahnuť, aby sa všestranná starostlivosť o pacientov s cystickou fibrózou (lekárska starostlivosť, sociálne zabezpečenie, záujem spoločnosti,...) vyrovnala úrovni vyspelých krajín.

Preto trvalým poslaním Klubu CF je neustále zlepšovanie zdravotných a sociálnych podmienok života ľudí s cystickou fibrózou a ich rodín na Slovensku, ochrana ich práv a záujmov a podpora integrácie rodín s CF do spoločnosti.

Činnosť Klubu CF je zameraná na:

-    poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva a vykonávanie sociálnej prevencie pre
           jednotlivcov s CF a pre celú rodinu klienta
-    finančnú a materiálnu podporu klientov s CF
-    finančnú a materiálnu podporu CF centier (špecializované zdravotnícke zariadenia na liečbu CF)
publikačnú činnosť (vydávame časopis INFO CF a iné informačné a vzdelávacie materiály)

V neposlednom rade sa snažíme medializovať danú problematiku a upozorňovať na problémy, ktoré musia ľudia s touto nevyliečiteľnou genetickou chorobou a ich rodiny každý deň prekonávať.

Klub CF je členom medzinárodných organizácií  CFW (Cystic fibrosis worldwide) a CFE.